Badania wstępne, okresowe, kontrolne

Zakres badań jakie są przeprowadzone przez naszą firmę:badania sanepid,lekarz medycyny pracy,badanie kału na nosicielstwo na zlecenie pracodawcy zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych na zlecenie pracodawcy.

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, art. 226-233 ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2067)