Badania lekarskie sanitarno-epidemiologicznych

Zakres badań jakie musi wykonać pacjent:

  • EKG,
  • Spirometria,
  • Lekarz medycyny pracy,
  • badanie kału na nosicielstwo na zlecenie pracodawcy,
  • zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych na zlecenie pracodawcy.

Podstawa prawna realizacji badań sanitarno-epidemiologicznych:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570 z późn. zm.)