badania lekarskie funkcjonariuszy policji

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów ( Dz.U. z 2017 r. poz. 110 )