Badania kierowców kat. B,C,D

Zakres badan dla kierowców jakie są prowadzone przez naszą firmę:

  • Glukoza,
  • Audiogram,
  • Test psychotechniczny,
  • Laryngolog,Neurolog,
  • Okulista,
  • EKG po 50 r.ż.
  • Lekarz medycyny pracy.
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz.U. z 2015 r. poz 155 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami i kierowców ( Dz.U. z 2014 r. poz. 949)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy ( Dz.U. z 2014 r. poz. 937 )