badania lekarskie członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Wykonujemy również badania psychologiczne dla kandydatów na kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy kat. B,C,D oraz dla pracowników używających samochody służbowe lub prywatne do celów służbowych, a także:

 • badania osób w zawodzie płetwonurka,
 • badania osób pracujących na wysokości,
 • badania sterników łodzi.

Prace podwodne może wykonywać nurek posiadający aktualne orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych.
Nurek podlega okresowym badaniom lekarskim, przeprowadzanym nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. (po ukończeniu 45 rż nie rzadziej niż co 6 mcy)

Zakres badań jakie przeprowadzamy dla nurków:

 • Ogólne badanie lekarskie;
 • RTG klatki piersiowej – corocznie;
 • Spirometria;
 • EKG, u osob po 45 rż EKG i próba wysiłkowa;
 • Badanie laryngologiczne i audiometryczne;

Prace podwodne może wykonywać nurek posiadający aktualne orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania prac wysokościowych.
Zakres badań jakie przeprowadzamy dla osób pracujących na wysokościach:

 • Cukier
 • EKG
 • Okulista
 • Neurolog
 • Laryngolog
 • Lekarz medycyny pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej bioracego bezośredni udział w działaniach ratowniczych ( Dz.U. z 2009 r. poz. 1627)