Medycyna pracy

W oparciu o ustawę o służbie medycyny pracy, Kodeks Pracy, rozporządzenia resortowe w Policji i Straży Pożarnej, nasza przychodnia przeprowadza badania profilaktyczne do pracy:

Załączniki: